Контакт

Општина Кратово ги одреди деновите за работа со странки со Градоначалникот Тодорче Николовски секоја вторник и четврток од 10 до 12 часот, одржување на состаноци во кои граѓаните ќе можат да се обратат за консултации, информации во врска со предмети и надминување на нивните проблеми, а се поврзан и со надлежностите на општината. Странките можат да се консултираат со надлежните службеници и преку телефон 031 481 202, како и по e-mail адресата opstina_kratovo@opstinakratovo.gov.mk

    Scroll to Top