Службен гласник

Службен гласник на општина Кратово бр.1

2023 година

Службен гласник на Општина Кратово бр.15
Службен гласник на Општина Кратово бр.14
Службен гласник на Општина Кратово бр.13
Службен гласник на Општина Кратово бр.1
Службен гласник на Општина Кратово бр.2
Службен гласник на Општина Кратово бр.3
Службен гласник на Општина Кратово бр.4
Службен гласник на Општина Кратово бр.6
Службен гласник на Општина Кратово бр.7

 

2022 година

Службен гласник на општина Кратово бр.1
Службен гласник на општина Кратово бр.2
Службен гласник на општина Кратово бр.3
Службен гласник на општина Кратово бр.4
Службен гласник на општина Кратово бр.5
Службен гласник на општина Кратово бр.6
Службен гласник на општина Кратово бр.7
Службен гласник на општина Кратово бр.8
Службен гласник на општина Кратово бр.9
Службен гласник на општина Кратово бр.10
Службен гласник на општина Кратово бр.11
Службен гласник на општина Кратово бр.12
Службен гласник на општина Кратово бр.13
Службен гласник на Општина Кратово бр.14

 

2021 година

Службен гласник на Општина Кратово бр.1
Службен гласник на Општина Кратово бр.2
Службен гласник на Општина Кратово бр.3
Службен гласник на Општина Кратово бр.9
Службен гласник на Општина Кратово бр.10
Службен гласник на Општина Кратово бр.14
Службен гласник на Општина Кратово бр.15
Одлука за истакнување на изборни плакати
Решение за определување локации

 

2019 година

Службен Гласник бр.1
Службен Гласник бр.2
Службен Гласник бр.3
Службен Гласник бр.4
Службен Гласник бр.5
Службен Гласник бр.6

 

2018 година

Службен гласник бр.2
Службен гласник бр.3
Службен гласник бр.4
Службен гласник бр.5
Службен гласник бр.6
Службен гласник бр.7
Службен гласник бр.8
Службен гласник бр.9
Службен гласник бр.10
Службен гласник бр.11
Службен Гласник бр.12
Службен Гласник бр.13
Службен Гласник бр.14
Службен Гласник бр.15
Службен Гласник бр.16
Службен Гласник бр.17

 

2017 година

Службен гласник бр. 1/2017
Службен гласник бр. 2/2017
Службен гласник бр. 3/2017
Службен гласник бр.4-2017
Службен гласник бр.5-2017
Службен гласник бр.6-2017
Службен гласник бр.7-2017
Службен гласник бр.8-2017
Службен гласник бр.9-2017
Службен гласник бр.10-2017
Службен гласник бр.11-2017
Службен гласник бр.12-2017
Службен гласник бр. 13-2017
Службен гласник бр. 14-2017
Scroll to Top