Родова еднаквост

Координатор за еднакви можности на жените и мажите: Маја Крстевска е-маил: opstina_kratovo@opstinakratovo.gov.mk
Заменик координатор за еднакви можности на жените и мажите: Христина Наковска е-маил: christina_nakovska@opstinakratovo.gov.mk
Scroll to Top