Резултати од партнерството на општина Кратово со проектот УСАИД за зајакнување на капацитетите за искористување на ресурсите

Kratovo-Result-Pager-финал

Scroll to Top