Програми

Програма за поддршка на спортски активности 2024
Програма за активностите во областа на културата и културните манифестации
Програма за активности во областа на социјална, детска и здравствена заштита 2024
Scroll to Top