MOЖНОСТИ ЗА ДЕЛОВНАТА ЗАЕДНИЦА

Во насока на споделување на корисни информации за бизнис секторот, Општина Кратово ги објавува следните активни мерки за поддршка на деловната заедница:

Развојна банка на Северна Македонија АД Скопје

Aгенција за вработување на Република Северна Македонија

Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот разво

Фонд за иновации и технолошки развој

Националната агенција за европски образовни програми и мобилност

Scroll to Top