Контакт

Општина Кратово ги одреди деновите за работа со странки со Градоначалникот Тодорче Николовски секоја вторник од 10 до 12 часот, одржување на состаноци во кои граѓаните ќе можат да се обратат за консултации, информации во врска со предмети и надминување на нивните проблеми, а се поврзани со надлежностите на општината.

Странките можат да се консултираат со надлежните службеници и преку телефон 031 481 202, како и по e-mail адресата contact.kratovo@gmail.com

 

    Scroll to Top