Информатор

http://sertifikat.eu.mk/index.php/2019-02-06-10-34-04/2664-kratovo Сертификат за квалитет IASS 2020:2022

kratovo

Поважни Телефони
ПЕ Министерство за економија – Пазарен инспекторат 031/481-441
ПЕ Министерство за труд и социјална политика 031/481-492
ПЕ Министерство за образование 031/481-216
 ПЕ Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство  031/482-699
УЈП – подрачна единица 031/481-689, 481-109
Министерство за одбрана 031/481-090
Министерство за внатрешни работи 031/481-419
Центар за социјални работи 031/481-228
Фонд за здравство 031/481-994
Фонд за ПИОМ 031/481-133
Агенција за вработување 031/481-105
Основен суд Кратово 031/481-018
Агенција за катастар на недвижности на РМ, ПЕ Кратово 031/481-559
ЈП Македонски шуми ПЕ 031/481-557
ЕВН Македонија 031/481-101
Македонски пошти 031/481-111
Дом на култура „Лазар Софијанов“ 031/481-193
Музеј на град Кратово 031/482-015
ООУ „Кочо Рацин“ 031/481-118
СОУ,,Митко Пенџуклиски“ 031/481-483
ЈОУДГ „Царка Андреевска“ 031/481-705
Централна кооперативна банка – филијала Кратово 031/481-667
Територијална противпожарна единица-ТППЕ Кратово 031/483-993
031/483-193
Комуналии – СИЛКОМ ДООЕЛ 031/481-106
Здружение на пензионери 031/481-588
ЈКП „Кратово“ Кратово 031/488-074
Добра вода 031/483-600
Сител 2 ТВ 031/491-645
Хотел Кратис 031/481-201
English Pub – CORNER 031/483-401
076/213-069
Ресторани и пицерии – ПОП 2001 ДООЕЛ-(Александрија ) 031/481-289
ИНА-ИВ (Кузе) 031/481-540
АНТИКО АС ДООЕЛ(КАНУ) 031/482-954
Гостилница Кај Спиро 077/706-108
Scroll to Top