Соопштенија

Крајниот термин за пријавување на кандидатите за попишувачи и инструктори 12.08.2021 година

Почитувани Заради создавање на предуслови на конкурсот да се пријават повеќе кандидати за попишувачи и инструктори раководството на ДЗС одлучи крајниот термин за пријавување на кандидатите да биде наместо 05.08.2021 година, 12.08.2021 година. Попис

ЈАВЕН КОНКУРС ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА РЕОНСКИ ПОПИШУВАЧИ И РЕОНСКИ ИНСТРУКТОРИ

ПОПИС НА НАСЕЛЕНИЕТО, ДОМАЌИНСТВАТА И СТАНОВИТЕ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, 2021 ГОДИНА   ЈАВЕН КОНКУРС ЗА  АНГАЖИРАЊЕ НА РЕОНСКИ ПОПИШУВАЧИ И РЕОНСКИ ИНСТРУКТОРИ  Врз основа на член 7 од Правилникот за утврдување на начинот и поблиските услови за именување на членови на комисиите за пописните реони и селекција и избор на реонските попишувачи и реонските …

ЈАВЕН КОНКУРС ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА РЕОНСКИ ПОПИШУВАЧИ И РЕОНСКИ ИНСТРУКТОРИ Види повеќе »

Решение за свикување на 62 седница на Совет на општина Кратово

Ја свикувам 62 седница на Советот на општина Кратово која ќе се оддржи на ден 21.07.2021 година (среда) во салата на Музеј на град Кратово со почеток во 11 часот. За седницата го предлагам следниот: ДНЕВЕН РЕД Предлог-Записник од 61-та седница на Советот на општина Кратово одржана на ден 30.06.2021 година; 1.Квартален извештај со Предлог – Одлука …

Решение за свикување на 62 седница на Совет на општина Кратово Види повеќе »

Второ авионско третирање против комарци во четврток

С О О П Ш Т Е Н И Е Општина Кратово Ве информира дека на ден: 15.07.2021 (четврток) со почеток од 5.00 часот до 8.00 часот ќе се спроведе второто авионско третирање против комарци во 2021 година. Со третирањето ќе биде опфатено течението на Кратовска и Крива река и целото градско подрачје. Се известуваат …

Второ авионско третирање против комарци во четврток Види повеќе »

Решение за свикување на 61-ва седница на Совет на општина Кратово

Ја свикувам 61 седница на Советот на општина Кратово која ќе се оддржи на ден 30.06.2021 година (среда) во салата на Музеј на град Кратово со почеток во 11 часот. За седницата го предлагам следниот: ДНЕВЕН РЕД Предлог-Записник од 60-та седница на Советот на општина Кратово одржана на ден 28.05.2021 година; Предлог-Буџетски календар за донесување на Буџетот …

Решение за свикување на 61-ва седница на Совет на општина Кратово Види повеќе »

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ГРАЃАНИТЕ – АВИОНСКО ПРСКАЊЕ ПРОТИВ КОМАРЦИ

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ГРАЃАНИТЕ – АВИОНСКО ПРСКАЊЕ ПРОТИВ КОМАРЦИ Општина Кратово Ве информира дека на ден 23.06.2021 година (среда) со почеток од 05.00 часот до 08.00 часот ќе се спроведе авионско третирање против комарци за 2021 година на територијата на општина Кратово. Се известуваат пчеларите дека во времето на третирање и 3-4 часа потоа да ги затворат кошниците-сандаците со пчели, заради можноста од …

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ГРАЃАНИТЕ – АВИОНСКО ПРСКАЊЕ ПРОТИВ КОМАРЦИ Види повеќе »

Извештај од спроведеното истражување за потребите и ставовите на младите во Општина Кратово #КажиСиНашиСмо Бидeте дел од процесот на реализација на вашите идеи

Локалниот младински совет спроведе истражување на младите од Кратово за нивните потреби и идеи. Резултатите од истражувањето ќе бидат искористени со единствена цел, а тоа е да ги насочи активностите на ЛМС во текот на престојната година. Извештај од спроведеното истражување за потребите и ставовите на младите во Општина Кратово → Извештај-од-истражување  #КажиСиНашиСмо

Потпишан Меморандум за соработка со Проектот на УСАИД за зајакнување на капацитетите за искористување на ресурсите

На 18 мај 2021 година, Агенцијата на САД за меѓународен развој (УСАИД) официјално ја претстави Програмата за зајакнување на капацитетите за искористување на ресурсите во РС Македонија. Програмата ќе соработува со Владата и локалните самоуправи за мерливо зголемување на општинските приходи од сопствени извори, надворешни средства и стапките на извршување на буџетот во согласност со …

Потпишан Меморандум за соработка со Проектот на УСАИД за зајакнување на капацитетите за искористување на ресурсите Види повеќе »

Решение за свикување на 60-та седница на Совет на општина Кратово

Ја свикувам 60 седница на Советот на општина Кратово која ќе се оддржи на ден 28.05.2021 година (петок) во салата на Музеј на град Кратово со почеток во 12 часот. За седницата го предлагам следниот: ДНЕВЕН РЕД Предлог-Записник од 59-та седница на Советот на општина Кратово одржана на ден 29.04.2021 година;Предлог-Одлука за обезбедување на финанасиски средства за поддршчка …

Решение за свикување на 60-та седница на Совет на општина Кратово Види повеќе »

Решение за свикување на 59-та седница на Совет на општина Кратово

Ја свикувам 59 седница на Советот на општина Кратово која ќе се оддржи на ден 29.04.2021 година (четврток) во салата на Музеј на град Кратово со почеток во 11 часот . За седницата го предлагам следниот: ДНЕВЕН РЕД Предлог-Записник од 58-та седница на Советот на општина Кратово одржана на ден 31.03.2021 година; Квартален извештај со …

Решение за свикување на 59-та седница на Совет на општина Кратово Види повеќе »

С О О П Ш Т Е Н И Е за организирање на Повторна Јавна презентација и Јавна анкета по предлог Урбанистички план за село Железница

Врз основа на член 35 став 3 од Законот за Просторно и урбанистичко планирање (Сл.весник на РМ бр.199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18) и донесената Годишна програма за изработка на урбанистички планови на општина Кратово за 2021 година, донесена со Одлука бр.09-1337/2 од 24.12.2020 година од страна на Советот на општина Кратово, Градоначалникот …

С О О П Ш Т Е Н И Е за организирање на Повторна Јавна презентација и Јавна анкета по предлог Урбанистички план за село Железница Види повеќе »

Решение за свикување на 57-та седница на Совет на општина Кратово

Ја свикувам 57 седница на Советот на општина Кратово која ќе се оддржи на ден 15.03.2021 година (понеделник) во салата на Музеј на град Кратово со почеток во 11 часот . За седницата го предлагам следниот: ДНЕВЕН РЕД Предлог-Записник од 56-та седница на Советот на општина Кратово одржана на ден 23.02.2021 година; 1. Годишна (завршна) …

Решение за свикување на 57-та седница на Совет на општина Кратово Види повеќе »

Локација и термин за тестирање на попишувачите

Почитувани, Тестирањето на попишувачите ќе се врши во СОУ „Митко Пенџуклиски“ Кратово на ден 11.03.2021 година (четврток) започнувајќи од 09 часот, поделени во 5 групи со максимален број од 12 лица со почитување на општите превентивни мерки: Задолжително носење заштитна маска (КН95), Одржување на препорачаното растојание од 1,5 – 2,0 метри помеѓу секој од учесниците. …

Локација и термин за тестирање на попишувачите Види повеќе »

Јавен конкурс за ангажирање на реонски попишувачи и реонски инструктори

Пријавувањето на заинтересираните кандидати ќе биде преку електронска пријава која е достапна на следниве веб страни: www.stat.gov.mk и popis2021.stat.gov.mk. Откако ќе се пријават електронски, заинтересираните кандидати е потребно да достават придружна документација по пошта на адресата на Државниот завод за статистика (ул. Даме Груев 4 Скопје п.фах 506), најдоцна до 01.03.2021 година или на денот на закажаното тестирање …

Јавен конкурс за ангажирање на реонски попишувачи и реонски инструктори Види повеќе »

Предлог план и Решение за одобрување

Одобрена проектна програма за Урбанистички план за вон населено место за изградба на фотоволтаична централа во КО Страцин. Решение за одобрување на планска програма Предлог за одобрување на Планска програма_ Планска програма за Урбанистички план за вон населено место Записник од партиципативно тело Геодетски елаборат

Воспоставување на Mеханизам за жалби и поплаки во врска со Проект за поврзување на локални патишта

Општина Кратово аплицираше со Проект за реконструкција на локален пат: пристапен пат до Здравствен дом Кратово.  Проектот и реализацијата на проектните градежни активности ќе имаат позитивно влијание врз општината, особено во подобрување на економијата на заедницата, животната средина и социјалните аспекти.  При  финансирање на инфраструктурните проекти од странски донатори, како што е овој случај (Светска Банка), …

Воспоставување на Mеханизам за жалби и поплаки во врска со Проект за поврзување на локални патишта Види повеќе »

РЕШЕНИЕ за свикување на 53-та седница на советот на општина Кратово

Ја свикувам 53 седница на Советот на општина Кратово која ќе се оддржи на ден 24.12.2020 година (четврток) во салата за седници на Советот на општина Кратово со почеток во 11 часот. За седницата го предлагам следниот: ДНЕВЕН РЕД Предлог-Записник од 52-та седница на Советот на општина Кратово одржана на ден 12.11.2020 година; 1. Предлог …

РЕШЕНИЕ за свикување на 53-та седница на советот на општина Кратово Види повеќе »

Јавна расправа за Буџетот на општина Кратово за 2021 година

Општина Кратово ги информира заинтересираните граѓани, претставниците од месните заедници, претставниците од НВО-секторот, организации и правни лица дека организира Јавната расправа за Буџетот на општина Кратово за 2021 година на ден 18.12.2020г. петок во 11 часот во салата за состаноци на општина Кратово. Вашто присуство претходно најавете го на тел. 031 481 202 лок 107 …

Јавна расправа за Буџетот на општина Кратово за 2021 година Види повеќе »

Соопштение за планиран прекин во дистрибутивниот систем за електрична енергија

Почитувани граѓани, ЕВН Електродистрибуција ДООЕЛ известува дека среда, 11 ноември 2020г, во период од 8:00 до 15:00 часот ќе има прекин во напојувањето со електрична енергија во општина Кратово на улица Плоштадот „Маршал Тито“. Прекинот во снабдувањето со електрична енергија е поради технички интервенции во мрежата за подобрување на квалитетот во снабдувањето со електрична енергија на корисниците. …

Соопштение за планиран прекин во дистрибутивниот систем за електрична енергија Види повеќе »

Scroll to Top