Соопштенија

Интерен оглас бр.2/2022

Врз основа на член 50 став (1) точка 16 од Законот за Локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 05/02), член 13 од Правилникот за постапката за управување со ефектот на вработените во ТППЕ, следење, оценување и предлагање на мерки за подобрување на општина Кратово бр.01-1566/2 од 29.11.2016 година, Правилникот за систематизација на работните …

Интерен оглас бр.2/2022 Види повеќе »

Проектна програма за урбанистички план вон опфат на урбанистички план за изградба на објекти

Проектна програма за урбанистички план вон опфат на урбанистички план за изградба на објекти со намена А4 времено сместување на КП бр.2937 КО Кратово Решение за одобрување на ПП Проектна програма за УП вон опфат на урбанистички план за изградба на објекти со намена А4-времено сместување

Соопштение за прво авионско третирање против комарци

Спроведувањето на превентивна дезинсекција како значајна општа мерка за заштита на населението, Општина Кратово согласно Програмата за спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни болести во 2022 година и Законот за заштита на населението од заразни болести, го издава следното С О О П Ш Т Е Н И Е За јавност: …

Соопштение за прво авионско третирање против комарци Види повеќе »

Јавен повик до евидентирани невработени лица за вклучување во Програмата Општинско – корисна работа 2022/2023

Врз основа на Договорот за соработка помеѓу Агенцијата за вработување на РСМ (АВРСМ), и Договорот за соработка Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП) и општина Кратово, во рамките на Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2022 година усвоен од Владата на РСМ, Програмата Општинско …

Јавен повик до евидентирани невработени лица за вклучување во Програмата Општинско – корисна работа 2022/2023 Види повеќе »

Интерен оглас за унапредување на административен службеник

Врз основа на член  11, 30, 48 и 49 од Законот за административни службеници („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16 и 11/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 275/19, 14/20 и 215/21), Правилникот за формата и содржината на интерниот оглас, начинот на поднесување на пријавата за унапредување, …

Интерен оглас за унапредување на административен службеник Види повеќе »

Решение за свикување на 8-ма седница на Совет на општина Кратово

Ја свикувам 8-мата седница на Советот на општина Кратово која ќе се оддржи на ден 21.04.2022 година (четврток) во салата за седници на Совет на општина Кратово со почеток во 11 часот. За седницата го предлагам следниот: ДНЕВЕН РЕД Предлог-Записник од 7-ма седница на Советот на општина Кратово одржана на ден 15.03.2022 година; 1. Квартален …

Решение за свикување на 8-ма седница на Совет на општина Кратово Види повеќе »

ДОДЕЛЕНИ ПЕТНАЕСЕТ СТИПЕНДИИ ПРЕКУ ФОНДОТ ЗА СТИПЕНДИРАЊЕ „ПРОФ. Д-Р АЦЕ МИЛЕНКОВСКИ“ ЗА МЛАДИТЕ ОД ОПШТИНА КРАТОВО

Ректорот на Универзитетот за туризмот и менаџмент Скопје, проф. д-р Аце Миленковски и Градоначалникот на општина Кратово Тодорче Николовски во просториите на општината потпишаа Меморандум за соработка. Со овој меморандум меѓу општина Кратово и УТМС ќе се организираат разни активности и проекти од областа на образованието и науката, со кои ќе се придонесе за подигање на квалитетот …

ДОДЕЛЕНИ ПЕТНАЕСЕТ СТИПЕНДИИ ПРЕКУ ФОНДОТ ЗА СТИПЕНДИРАЊЕ „ПРОФ. Д-Р АЦЕ МИЛЕНКОВСКИ“ ЗА МЛАДИТЕ ОД ОПШТИНА КРАТОВО Види повеќе »

Започна кампањата „Мојот данок, за мојата општина!“

До подобри општини, со навремено подмирување данок на имот. Општина Кратово како партнер-општина на Проектот на УСАИД за зајакнување на капацитетите за искористување на ресурсите се приклучува кон кампањата „Мојот данок, за мојата општина!“ Едукативната кампања „Мојот данок, за мојата општина!“ има за цел да ја информира јавноста дека плаќањето данок на имот е должност …

Започна кампањата „Мојот данок, за мојата општина!“ Види повеќе »

Работна средба во вторник на тема Подобрување на дијалогот за поголема финансиска транспарентност на општините, со фокус на парафискалните давачки

Почитувани, Во рамки на проектот Мрежа Фискаст: “Подобрување на дијалогот за поголема финансиска транспарентност на општините, со фокус на парафискалните давачки“, на кој е вклучена и Општина Кратово, се формира работна група од претставници на сите релевантни локални чинители (непрофитни организации, бизниси, јавни установи, активисти итн) кои во соработка со претставниците на општинската администрација треба …

Работна средба во вторник на тема Подобрување на дијалогот за поголема финансиска транспарентност на општините, со фокус на парафискалните давачки Види повеќе »

Известување до правните и физичките лица за последните измени на Законот за даноци на имот

Локална самоуправа на општина Кратово И З В Е С Т У В А Њ Е Се известуваат правните и физичките лица на територијата на општина Кратово кои поседуваат недвижен имот, а кој не се користи од сопственикот или не се издава под закуп подолго од 6 (шест) месеци во текот на една година да …

Известување до правните и физичките лица за последните измени на Законот за даноци на имот Види повеќе »

Решение за свикување на шестата седница на Совет на општина Кратово

Ја свикувам шестата седница на Советот на општина Кратово која ќе се оддржи на ден 08.02.2022 година (вторник) во салата за седници со почеток во 11 часот. За седницата го предлагам следниот: ДНЕВЕН РЕД Извештај со Предлог-Одлука за усвојување на Извештајот на Пописната комисија за извршен попис на средства, побарувања и обврски на ден 31.12.2021 година;  Предлог – Одлука за давање на согласност за примена …

Решение за свикување на шестата седница на Совет на општина Кратово Види повеќе »

Решение за свикување на петтата седница на Совет на општина Кратово

Ја свикувам петтата седница на Советот на општина Кратово која ќе се оддржи на ден 31.01.2022 година (понеделник) во салата за седници со почеток во 11 часот. За седницата го предлагам следниот: ДНЕВЕН РЕД – Предлог – Записник од третата седница на Советот на општина Кратово одржана на ден 06.12.2021 година; – Предлог – Записник од четвртата седница на Советот на општина …

Решение за свикување на петтата седница на Совет на општина Кратово Види повеќе »

Соопштение до фирмите – истражување во врска со парафискални давачки кон општината и кон централната власт

Почитувани, Ве известиме дека на 25 јануари 2022 (вторник) во 10 часот ќе се одржи онлајн истражување, со фирми од општина Кратово, во врска со парафискалните давачки кои ги плаќаат фирмите кон општината и кон централната власт. Истражувањето го спроведува Мрежата ФИСКАСТ, претставувана од  институтот Finance Think од Скопје, АГОРА, Квантум Прима, и ЛАГ Агро Лидер, и е дел од …

Соопштение до фирмите – истражување во врска со парафискални давачки кон општината и кон централната власт Види повеќе »

Scroll to Top