Јавен повик

Ј А В Е Н П О В И К до евидентирани невработени лица за вклучување во Програмата Општинско – корисна работа

Врз основа на Договорот за соработка помеѓу Агенцијата за вработување на РСМ (АВРСМ) и Договорот за соработка Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП) и општина Кратово, во рамките на Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2024 година усвоен од Владата на РСМ, Програмата Општинско …

Ј А В Е Н П О В И К до евидентирани невработени лица за вклучување во Програмата Општинско – корисна работа Види повеќе »

КОНКУРС ЗА НАЈДОБРА ЛИТЕРАТУРНА ТВОРБА НА ТЕМА „СВЕТИ ЃОРЃИ КРАТОВСКИ – СВЕТИЛНИК И ЗАКРИЛНИК НА КРАТОВО“

ОПШТИНА КРАТОВО РАСПИШУВА: НАГРАДЕН КОНКУРС ЗА НАЈДОБРА ЛИТЕРАТУРНА ТВОРБА НА ТЕМА „СВЕТИ ЃОРЃИ КРАТОВСКИ – СВЕТИЛНИК И ЗАКРИЛНИК НА КРАТОВО“ По повод патрониот празник на Кратово „Свети Ѓорѓи Кратовски“ Општина Кратово распишува награден конкурс за најдобра литературна творба на тема: „Свети Ѓорѓи Кратовски–светилник и закрилник на Кратово“ Право на учество: ˚ Право на учество на овој …

КОНКУРС ЗА НАЈДОБРА ЛИТЕРАТУРНА ТВОРБА НА ТЕМА „СВЕТИ ЃОРЃИ КРАТОВСКИ – СВЕТИЛНИК И ЗАКРИЛНИК НА КРАТОВО“ Види повеќе »

Јавен повик за формирање иницијативен одбор

Општина Кратово, врз основа на член 17 од Законот за младинско учество и младински политики („Службен весник на РСМ“ бр.10/2020) и член 46-г од Статутот на Општина Кратово (Одлука за изменување и дополнување на Статутот на општина Кратово со бр.09-596/1 од 29.04.2021 година), распишува ЈАВЕН ПОВИК ЗА ФОРМИРАЊЕ ИНИЦИЈАТИВЕН ОДБОР Со овој Јавен повик, се …

Јавен повик за формирање иницијативен одбор Види повеќе »

Повик за воспоставување на јавно приватно партнерство (улично осветлување)

Назив на предметот на концесијата : реконструкција, оддржување, управување и развој на јавното осветлување во о.Кратово Природа и обем на концесијата: Со цел намалување на последиците од економско-енергетската криза, подобрување на условите за живот, давање на квалитетни услуги на граѓаните во делот на улично осветлување, а во услови на недостаток на извори на финансирање на капитални …

Повик за воспоставување на јавно приватно партнерство (улично осветлување) Види повеќе »

Ј А В Е Н П О В И К до евидентирани невработени лица за вклучување во Програмата Општинско – корисна работа 2023

Врз основа на Договорот за соработка помеѓу Агенцијата за вработување на РСМ (АВРСМ) и Договорот за соработка Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП) и општина Кратово, во рамките на Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2023 година усвоен од Владата на РСМ, Програмата Општинско …

Ј А В Е Н П О В И К до евидентирани невработени лица за вклучување во Програмата Општинско – корисна работа 2023 Види повеќе »

НАГРАДЕН КОНКУРС ЗА НАЈДОБРА ЛИТЕРАТУРНА ТВОРБА НА ТЕМА „СВЕТИ ЃОРЃИ КРАТОВСКИ – СВЕТИЛНИК И ЗАКРИЛНИК НА КРАТОВО“

ОПШТИНА КРАТОВО во соработка со Локален младински совет Кратово РАСПИШУВА: НАГРАДЕН КОНКУРС ЗА НАЈДОБРА ЛИТЕРАТУРНА ТВОРБА НА ТЕМА „СВЕТИ ЃОРЃИ КРАТОВСКИ – СВЕТИЛНИК И ЗАКРИЛНИК НА КРАТОВО“   По повод патрониот празник на Кратово „Свети Ѓорѓи Кратовски“ Општина Кратово распишува награден конкурс за најдобра литературна творба на тема: „Свети Ѓорѓи Кратовски–светилник и закрилник на Кратово“ Право …

НАГРАДЕН КОНКУРС ЗА НАЈДОБРА ЛИТЕРАТУРНА ТВОРБА НА ТЕМА „СВЕТИ ЃОРЃИ КРАТОВСКИ – СВЕТИЛНИК И ЗАКРИЛНИК НА КРАТОВО“ Види повеќе »

Интерен оглас за унапредување на административен службеник

Врз основа на член  11, 30, 48 и 49 од Законот за административни службеници („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16 и 11/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 275/19, 14/20 и 215/21), Правилникот за формата и содржината на интерниот оглас, начинот на поднесување на пријавата за унапредување, …

Интерен оглас за унапредување на административен службеник Види повеќе »

КОНКУРС ЗА НАЈДОБРА ЛИТЕРАТУРНА ТВОРБА НА ТЕМА „СВЕТИ ЃОРЃИ КРАТОВСКИ – СВЕТИЛНИК И ЗАКРИЛНИК НА КРАТОВО“

ОПШТИНА КРАТОВО во соработка со Локален младински совет Кратово РАСПИШУВА: НАГРАДЕН КОНКУРС ЗА НАЈДОБРА ЛИТЕРАТУРНА ТВОРБА НА ТЕМА „СВЕТИ ЃОРЃИ КРАТОВСКИ – СВЕТИЛНИК И ЗАКРИЛНИК НА КРАТОВО“   Општина Кратово и Локален младински совет по повод патрониот празник на Кратово „Свети Ѓорѓи Кратовски“ распишува награден конкурс за најдобра литературна творба на тема: „Свети Ѓорѓи Кратовски–светилник и закрилник …

КОНКУРС ЗА НАЈДОБРА ЛИТЕРАТУРНА ТВОРБА НА ТЕМА „СВЕТИ ЃОРЃИ КРАТОВСКИ – СВЕТИЛНИК И ЗАКРИЛНИК НА КРАТОВО“ Види повеќе »

ЈАВЕН ОГЛАС бр.2/2022 за избор на Директор на Јавното претпријатие за комунални дејности и инфраструктура ,,Кратово” – Кратово

Врз основа на член 50 став 1 точка 9 од Законот за Локална самоуправа (Службен Весник на РМ бр. 5/02) и член 23 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на РМ” бр. 38/96, 9/97, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и 35/19 и „Службен весник на …

ЈАВЕН ОГЛАС бр.2/2022 за избор на Директор на Јавното претпријатие за комунални дејности и инфраструктура ,,Кратово” – Кратово Види повеќе »

ЈАВЕН ОГЛАС бр.1/2022 за избор на Директор на ЈОУ Дом на култура ,, Лазар Софијанов“- Кратово

 Врз основа на член 50 став 1 точка 9 од Законот за Локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02), член 29 и 30 став 1 и член 38 од Законот за културата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/98, 49/03, 82/05, 24/07, 116/10, 47/11, 51/11, 136/12, 23/13, 187/13, 44/14, 61/15, 154/15, 39/16, 11/18 и …

ЈАВЕН ОГЛАС бр.1/2022 за избор на Директор на ЈОУ Дом на култура ,, Лазар Софијанов“- Кратово Види повеќе »

ЈАВЕН ОГЛАС ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ПАРТИЦИПАТИВНО ТЕЛО КОЕ ЌЕ УЧЕСТВУВА ВО ПРОЦЕСОТ НА УРБАНИСТИЧКОТО ПЛАНИРАЊЕ НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА КРАТОВО

Врз основа на член 46 став (1) од Законот за урбанистичко планирање („Службен весник на РСМ“ Бр.32/2020) за формирање на партиципативно тело за подрачјето на Општина Кратово, Градоначалникот на Општина Кратово на ден 22.10.2021 година објавува ЈАВЕН  ОГЛАС – ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ПАРТИЦИПАТИВНО ТЕЛО КОЕ ЌЕ УЧЕСТВУВА ВО ПРОЦЕСОТ НА УРБАНИСТИЧКОТО ПЛАНИРАЊЕ НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА КРАТОВО …

ЈАВЕН ОГЛАС ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ПАРТИЦИПАТИВНО ТЕЛО КОЕ ЌЕ УЧЕСТВУВА ВО ПРОЦЕСОТ НА УРБАНИСТИЧКОТО ПЛАНИРАЊЕ НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА КРАТОВО Види повеќе »

Инфо ден од ИПАРД Програмата 2014-2020 во Кратово

Телото за управување со ИПАРД при МЗШВ и АФПЗРР ги покануваат сите заинтересирани странки, физички и правни лица (микро и мали претпријатија) и задруги да присуствуваат на овој инфо ден и да се информираат за можностите за користење на средствата од ИПАРД Програмата 2014-2020 односно мерката 7 Диверзификација на фарми и развој на бизниси. Инфо …

Инфо ден од ИПАРД Програмата 2014-2020 во Кратово Види повеќе »

Јавен повик до евидентирани невработени лица за вклучување во Програмата Општинско-корисна работа

Врз основа на Договорот за соработка помеѓу Агенцијата за вработување на РСМ (АВРСМ) и Договорот за соработка Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП)  и општина Кратово, во рамките на Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2021 година усвоен од Владата на Република Северна Македонија, …

Јавен повик до евидентирани невработени лица за вклучување во Програмата Општинско-корисна работа Види повеќе »

ЈАВЕН ОГЛАС за избор на Директор на ЈОУ Дом на култура “Лазар Софијанов” – Кратово

Врз основа на член 50 став 1 точка 9 од Законот за Локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02), член 29 и 30 став 1 и член 38 од Законот за културата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/98, 49/03, 82/05, 24/07, 116/10, 47/11, 51/11, 136/12, 23/13, 187/13, 44/14, 61/15, 154/15, 39/16, 11/18 и …

ЈАВЕН ОГЛАС за избор на Директор на ЈОУ Дом на култура “Лазар Софијанов” – Кратово Види повеќе »

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ИЗРАЗУВАЊЕ НА ИНТЕРЕС ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА УСЛУГАТА ОБРАЗОВНА АСИСТЕНЦИЈА ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

Врз основа на член 19 став 1 од Законот за основно образование за поддршка на учењето за учениците со попреченост училиштето обезбедува образовни асистенти. Образовните асистенти учествуваат во наставата на различни начини, секогаш под супервизија на наставникот, за да се подобри процесот на учење. Тие ја фасилитираат групната работа со сите учениците во одделението, повремено …

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ИЗРАЗУВАЊЕ НА ИНТЕРЕС ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА УСЛУГАТА ОБРАЗОВНА АСИСТЕНЦИЈА ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА Види повеќе »

ЈАВЕН ОГЛАС за избор на Директор на ЈОУ Дом на култура ,, Лазар Софијанов“- Кратово

Врз основа на член 50 став 1 точка 9 од Законот за Локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02), член 29 и 30 став 1 и член 38 од Законот за културата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/98, 49/03, 82/05, 24/07, 116/10, 47/11, 51/11, 136/12, 23/13, 187/13, 44/14, 61/15, 154/15, 39/16, 11/18 и …

ЈАВЕН ОГЛАС за избор на Директор на ЈОУ Дом на култура ,, Лазар Софијанов“- Кратово Види повеќе »

Јавен повик за одржување на Јавна презентација и Јавна анкета за Урбанистички план за вон населено место за изградба на фотоволтаична централа во м.в КО Страцин

ОПШТИНА КРАТОВО —————————————————————————————————- контакт тел.031 481-202,www.opstinakratovo.gov.mk,e-mail:contact.kratovo@gmail.com  Предлог Урбанистички план за вон населено место за изградба на фотоволтаична централа со капацитет над 1MW и телекомуникациски столбови,м.в.сна,КО Страцин општина Кратово ЈАВНА АНКЕТА ОД 13.05.2021 ГОДИНА ДО 11.06.2021ГОДИНА ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА ДЕН 19.05.2021 ГОДИНА Јавен повик Анкетен лист (1) Известување до субјекти за одржување на ЈА и ЈП(општина) …

Јавен повик за одржување на Јавна презентација и Јавна анкета за Урбанистички план за вон населено место за изградба на фотоволтаична централа во м.в КО Страцин Види повеќе »

ЈАВЕН ОГЛАС за избор на Директор на ЈОУ Дом на култура „Лазар Софијанов“- Кратово

Врз основа на член 50 став 1 точка 9 од Законот за Локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02), член 29 и 30 став 1 и член 38 од Законот за културата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/98, 49/03, 82/05, 24/07, 116/10, 47/11, 51/11, 136/12, 23/13, 187/13, 44/14, 61/15, 154/15, 39/16, 11/18 и …

ЈАВЕН ОГЛАС за избор на Директор на ЈОУ Дом на култура „Лазар Софијанов“- Кратово Види повеќе »

Scroll to Top